Overspaern Makelaardij
Overspaern Makelaardij

Dit verandert er in 2023 op de woningmarkt!

Dit verandert er in 2023 op de woningmarkt!

De woningmarkt is continu in ontwikkeling. Momenteel is er een wooncrisis en daarom heeft het kabinet een aantal maatregelen voor 2023 aangekondigd. In dit blog bespreken wij de belangrijkste veranderingen.

Geen jubelton meer!

Momenteel kan iemand die tussen de 18 en 40 jaar is een belastingvrije schenking krijgen van €106.671 voor de aankoop van een woning. Vanaf 1 januari 2023 wordt dit bedrag verlaagd naar €28.947 en vanaf 1 januari 2024 wordt de jubelton volledig afgeschaft.

Schenken jubelton spreiden over 3 jaar!

Je mag ook minder dan het maximale bedrag van de jubelton schenken. Het resterende bedrag kan je in de twee direct daaropvolgende kalenderjaren schenken. Je moet elke schenking wel daadwerkelijk betalen en de ontvanger moet bij iedere schenking tussen de 18-40 jaar zijn.

Starters worden tot een hoger bedrag vrijgesteld van de overdrachtsbelasting!

Starters tussen de 18 en 35 jaar worden in 2022 bij de aankoop van een woning van minder dan €400.000 vrijgesteld van de overdrachtsbelasting. Het kabinet heeft besloten dat dit bedrag vanaf 1 januari 2023 wordt verhoogd naar €440.000. Je dient hierbij wel zelf in de woning te gaan wonen.

Hogere NHG-grens!

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) dient als een financieel vangnet voor het geval dat je de hypotheek niet meer kunt betalen. In 2022 kun je een hypotheek met NHG krijgen bij de aankoop van een woning met een waarde van maximaal €355.000. In 2023 wordt deze grens verhoogd naar €405.000. Het is verstandig om hier rekening mee te houden als je van plan bent om binnenkort een woning aan te kopen.

Meer budget voor verduurzaming woningen!

De komende twee jaar wordt er 150 miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor het nationaal isolatieprogramma. Hierdoor krijgen huishoudens de mogelijkheid om de woning te verduurzamen, zodat de energiekosten dalen.

Overspaern staat voor u klaar

Bekijk deze buurten!

Vrijblijvend gesprek voor aankopen huis?