Haarlem – Stockholmstraat ong

· Verkocht onder voorbehoud
€ 728.000,- v.o.n.
Verkocht onder voorbehoud

Haarlem – Stockholmstraat ong

ZELFBOUWKAVEL STOCKHOLMSTRAAT, HAARLEM.

ZOEK JE EEN PLEK OM ZELF OF MET EEN GROEP VRIENDEN JE TOEKOMSTIGE HUIS TE BOUWEN?

KOM DAN NAAR ONZE INFORMATIE-AVOND OP 18 APRIL A.S. 19.30 UUR.

De gemeente Haarlem verkoopt een kavel voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). De kavel ligt op de hoek van de Engelandlaan en de Stockholmstraat. Het terrein is nu in gebruik als openbaar groen. Volgens het bestemmingsplan mogen er woningen gebouwd worden. De gemeente Haarlem nodigt bouwgroepen uit om zich in te schrijven voor de selectieprocedure.

Veel mensen denken dat zelfbouw niet voor hen is weggelegd. Zij denken ten onrechte dat je veel verstand moet hebben van woningbouw en architectuur of dat zelfbouw duur is. Zelfbouw is in principe goedkoper dan kopen via een projectontwikkelaar, omdat de ontwikkelingskosten worden uitgespaard. Bouwen in een groep is vaak voordeliger, omdat er collectief wordt aanbesteed.

Op de kavel mag een bouwblok komen van 3 lagen hoog en gedeeltelijk 4 lagen. Er is ruimte voor minimaal 6 en maximaal 8 woningen. Er kunnen bijvoorbeeld 4 grondgebonden woningen (eengezinswoningen) in het lage deel worden gemaakt en 4 appartementen in het hoge deel.
De kavel is ca. 528m2 groot en er mag maximaal 1600 M2 aan gebruiksoppervlak gerealiseerd worden. Op de begane grond moet een aaneengesloten gevel ontstaan tot aan de erfgrens. De woningen mogen geschikt zijn voor werken aan huis. Een combinatie met zorg is ook mogelijk. Volgens het bestemmingsplan mag er per woning maximaal 35% OF 60M2 worden ingericht als kantoor- of praktijkruimte. Het strookje grond naast het perceel, thans nog eigendom van Ymere, wordt gelijktijdig meeverkocht. Hierover is reeds overeenstemming bereikt tussen de gemeente Haarlem en Ymere.

In het kavelpaspoort staan alle ontwikkelmogelijkheden op de locatie.